Průvodce vědeckým žargonem aneb Jak (ne)napsat bakalářskou práci - GM - MAIN

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Průvodce vědeckým žargonem aneb Jak (ne)napsat bakalářskou práci


je již dlouho známo
nezjistil jsem si původní pramen

ve veškeré dostupné literatuře
vše, co se mi podařilo vygooglit

projevuje se tu určitý trend
tyto údaje jsou v podstatě bezcenné

ačkoliv nebylo možné přinést na tyto otázky jednoznačnou odpověď
pokus se nezdařil, ale i tak doufám, že jej budu moci publikovat


k podrobnému studiu byly vybrány tři vzorky

ostatní výsledky nedávají smysl

typické výsledky jsou zobrazeny
tenhle graf se mi obzvláště vyvedl

na základě dat z minulých pokusů
tvrdí to pár spolužáků

tyto výsledky potvrzují další měření
ty data jsem nafixloval


pokus se nám nepodařilo zopakovat
bodejť by ne, když ten katalyzátor kolega smetl z podlahy, kterou uklízečka už měsíc nestírala

tyto výsledky budou obsahem příští studie
jednou se do ní snad pustím, jestli to dostanu jako laboratoře oboru, nebo diplomovou práci a někdo to za mne změří

z vlastní zkušenosti
jednou


v několika případech
dvakrát

v řadě případů
třikrát

panuje názor
já si myslím

panuje všeobecný názor
pár kolegů si to myslí taky


v odborných kruzích panuje názor
myslí si to profesor s pár asistenty

panuje všeobecný názor
už i spolužáci si to myslí taky

platný v řádu daných veličin
- neplatný

podle statistického průzkumu
říká se


statisticky vyjádřený odhad významu těchto zjištění
pustý odhad

pečlivá analýza dosažitelných údajů
tři stránky poznámek se mi rozpily,
když sem si na ně zvrhl pivo

je jasné, že bude třeba vykonat ještě mnoho další práce, než budeme schopni porozumět tomuto jevu v jeho úplnosti
já mu nerozumím


po následné práci mých kolegů
ani oni mu nerozumějí

existuje hypotéza
profesor má vysvětlení

existuje teorie
profesor o tom už přesvědčil některé kolegy

pokus se nám podařilo opakovat se stejnými výsledky
někteří spolužáci již pochopili, kde je problém


pokus se nám podařilo několikrát opakovat se stejnými výsledky
všichni to chápou, jenom já ne

pokus je snadno reprodukovatelný
zvládnou to i zahraniční studenti

po konzultaci s odborníky z jiných ústavů
kolega se snaží přesvědčit jistého pana docenta z druhého konce chodby, že to tak funguje

dle odborníků z jiných ústavů
už se mu to podařilo

data byla naměřena na sofistikované aparatuře
měřili jsme na něčem, co Bc. Forrest sletoval na podlaze a smontoval na koleně pod dohledem svého školitele

byly použity standardní komerční dostupné komponenty
něco, co Bc. Kaktus vydražil na eBay

měli jsme potíže se sháněním odpovídajících komponent
trvalo to dva měsíce, než nám to z Vietnamu došlo

některé díly měli nižší životnost
ten stojan, co jsme přinesli ze šroťáku, už totálně zrezl

byl proveden upgrade sofistikovaného softwaru
verze 8.5.2 už umí blikat LED

měli jsme menší havárii
aparatura nám shořela

po náročné analýze pomocí složitého software
po několika hodinách práce s programem pro cvičenou opici

po vyčerpávající analýze dat
kopírování dat ze souboru do souboru po noci strávené v Blanici

vzorek byl vysoce nestabilní
„nedopatřením“ jsem jej vylil do výlevky

bylo provedeno velké množství iterací daného modelu
dvě, tři přece musí stačit

daný model byl ověřen
provedl jsem zkoušku

vzhledem k časové tísni
tu zkoušku jsem dal až na čtvrtý pokus

děkuji Jakubu Mališovi za asistenci při pokusu a prof. Bouzkovi za přínosné konzultace
Mališ udělal práci a prof. Bouzek mi vysvětlil, o co jde

nesmírně významná oblast výzkumné práce
nejspíš je to k ničemu, ale co bych neudělal pro 7 kreditů

doufám, že tato studie podnítí další výzkum v dané oblasti
já s tím končím a odjíždím do Španělska


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky